U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvang- toeslag

Kosten 2022

Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, zonder indicatie VE

Deze ouders ontvangen, voor 10 of 16 uur deelname per week,  een rekening op basis van het maximale uurtarief (vastgesteld door de belastingdienst). In 2022 is dat uurtarief €8,50.- Ouders vragen via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Deze toeslag is inkomensafhankelijk.

kosten 2022

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, zonder indicatie VE

Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij de ouders in rekening gebracht voor 10 of 16 uur per week. Ouders overleggen een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van de ouders en de ouderbijdragentabel van de VNG.

VNG tabel 2022

 

Een of geen van de ouders werkt

Uw kind is een doelgroep- peuter (VVE indicatie)

Kosten 2022

Kinderen komen 10 of 16 uur op de voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VE betalen hiervoor een vaststaand laag tarief à €68,-- (voor 10 uur per week) of €109,-- (voor 16 uur per week) op jaarbasis per kind. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de helft van het minimum uurtarief uit de ouderbijdragentabel van de VNG.