U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvang- toeslag

Kosten 2020

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, zonder indicatie VVE.

U ontvangt, voor 10 uur deelname per week, een rekening op basis van het maximale uurtarief.

In 2020 is het uurtarief € 8,17. U vraagt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag van € 272,33  en 33,33 uur per maand. Dit factuurbedrag is een bruto maandbedrag. Over dit bedrag krijgt u nog de kinderopvangtoeslag terug.

Invulhulp toeslag aanvragen: Het nummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt u bij uw voorschool. Bij Soort opvang, kiest u 'dagopvang'. Bij Opvangvorm, kies 'kindercentrum'. Bij aantal uren per maand, vult u het aantal uren in. Bij Uurprijs, vult u de prijs per uur in.

De bovenstaande gegevens kunt u vinden op uw plaatsingsovereenkomst met de desbetreffende kinderopvangorganisatie.

Let op:

Houd uw inkomensgegevens bij de hand, hier wordt naar gevraagd om te bepalen wat de hoogte is van de toeslag.

We adviseren u de aanvraag tijdig in te dienen, want er gaan enkele weken overheen voordat de aanvraag rond is!

kosten 2020

Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij u in rekening gebracht voor 10 uur per week. U overlegt een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van u als ouders en de ouderbijdragetabel van de VNG.

VNG tabel 2020

 

Een of geen van de ouders werkt

Uw kind is een doelgroep- peuter (VVE indicatie)

Kosten 2020

Kinderen komen standaard 10 uur op de voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VVE betalen hiervoor een vaststaand laag tarief. Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag à € 5,50 per maand.