U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvang- toeslag

Kosten 2018

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, zonder indicatie VVE.

U ontvangt, voor 10 uur deelname per week, een rekening op basis van het maximale uurtarief.

In 2018 is dat uurtarief € 7,45. U vraagt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. U ontvangt een rekening van € 2980,- op jaarbasis. Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag van € 248,33 per maand. Dit factuurbedrag is een bruto maandbedrag over dit bedrag krijgt u nog de kinderopvangtoeslag terug. 

Invulhulp toeslag aanvragen: Het nummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt u bij uw voorschool. Bij Soort opvang, kiest u 'dagopvang'. Bij Opvangvorm, kies 'kindercentrum'. Bij aantal uren per maand, vult u het aantal uren in. Bij Uurprijs, vult u de prijs per uur in.

De bovenstaande gegevens kunt u vinden op uw plaatsingsovereenkomst met de desbetreffende kinderopvangorganisatie.

Let op:

Houd uw inkomensgegevens bij de hand, hier wordt naar gevraagd om te bepalen wat de hoogte is van de toeslag.

We adviseren u de aanvraag tijdig in te dienen, want er gaan enkele weken overheen voordat de aanvraag rond is!

kosten 2018

Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij u in rekening gebracht voor 10 uur per week. U overlegt een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van u als ouders en de ouderbijdragetabel van de VNG.

VNG tabel 2018

Een of geen van de ouders werkt

Uw kind is een doelgroep- peuter (VVE indicatie)

Kosten 2018

Kinderen komen standaard 10 uur op de voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VVE betalen hiervoor een vaststaand laag tarief à € 90,-- op jaarbasis voor het eerste kind en voor elk volgend kind een tarief à € 74,--. Verdeeld over 12 maanden gaat het respectievelijk om een bedrag à € 7,50 per maand of € 6,17 per maand.