U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvang- toeslag

Tarieven 2019

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, zonder indicatie VVE.

U ontvangt, voor 10 uur deelname per week, een rekening op basis van het maximale uurtarief.

In 2019 is dat uurtarief € 8,02. U vraagt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. U ontvangt een rekening van € 3208,- op jaarbasis. Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag van € 267,33 per maand. Dit factuurbedrag is een bruto maandbedrag over dit bedrag krijgt u nog de kinderopvangtoeslag terug.

Invulhulp toeslag aanvragen: Het nummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt u bij uw voorschool. Bij Soort opvang, kiest u 'dagopvang'. Bij Opvangvorm, kies 'kindercentrum'. Bij aantal uren per maand, vult u 34 uren in. Bij Uurprijs, vult u € 8,02 per uur in.

Berekening: Reguliere peuterplaats is 10 uur/ week, gedurende 40 weken/ jaar = 400 uur op jaarbasis.
400 gedeeld door 12 maanden = 33,33 uur/ maand. Afgerond naar boven wordt dat: 34.

Let op:

Houd uw inkomensgegevens bij de hand, hier wordt naar gevraagd om te bepalen wat de hoogte is van de toeslag.

We adviseren u de aanvraag tijdig in te dienen, want er gaan enkele weken overheen voordat de aanvraag rond is!

Tarieven 2019

Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij u in rekening gebracht voor 10 uur per week. U overlegt een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van u als ouders en de ouderbijdragetabel van de VNG.  U ontvangt 12 keer per jaar een factuur.

VNG tabel 2019

Een of geen van de ouders werkt

Uw kind heeft een VVE indicatie

Tarieven 2019

Kinderen komen standaard 10 uur op de voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VVE betalen hiervoor een vaststaand laag tarief à € 64,-- op jaarbasis. Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag à € 5,33 per maand.